blue butterfly

The Appearance of God – Part2

नीलः पतङ्गो हरितो लोहिताक्षस्तडिद्गर्भ ऋतवः समुद्राः ।नीहारधूमार्कानिलानलानां खद्योतविद्युत्स्फटिकशशीनाम् । NEELAH PATANGO HARITO LOHITAAKHYASTADID GARBHA RUTAVAH SAMUDRAAHANAADIMATWAM BIBHUTWENA WARTASEYATOJAATAANI BHUVANAANI VISHWAA …

Read more